Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình Dương

Địa chỉ: 151 Huỳnh Văn Cù, P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Đ: (0274) 3835 117 E: contactus.tnbinhduong@hoanmy.com 

Số CNĐKDN: 3701604767 Ngày cấp: 06/07/2017

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên 05 giá trị cốt lõi:

Tất cả vì bệnh nhân
Cam kết hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh

Tinh thần tự chủ
Tiên phong thực hiện cam kết với tinh thần trách nhiệm vượt trội

Không ngừng đổi mới
Luôn nỗ lực nâng cao và không ngừng cải tiến để đạt kết quả trên mong đợi của người bệnh

Liêm minh chính trực
Tuân thủ nguyên tắc, trung thực và luôn tuân theo lẽ phải

Hợp tác chặt chẽ
Tôn trọng và đề cao giá trị mỗi con người trong tổ chức