Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình Dương

Địa chỉ: 151 Huỳnh Văn Cù, P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Đ: (0274) 3835 117 E: contactus.tnbinhduong@hoanmy.com 

Số CNĐKDN: 3701604767 Ngày cấp: 06/07/2017

BỆNH VIỆN CHẤT LƯỢNG - CHI PHÍ HỢP LÝ

Bệnh viện Tư nhân Bình Dương là thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống Y tế Tư nhân lớn nhất Việt Nam với 21 năm hình thành và phát triển (từ năm 1997).